تورهای اروپا

تور 5 شب پاریس و 4 شب بارسلون و 3 شب رم و 2 شب ونیز

14 5 شب پاریس ---> 4 شب بارسلونا ---> 3 شب رم ---> 2 شب ونیز
تور 5 شب پاریس و 4 شب بارسلون و 3 شب رم و 2 شب ونیز
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/6/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

345.340.000 تومان

تور 4 شب پاریس و 3 شب بارسلونا و 3 شب رم

10 4 شب پاریس ---> 3 شب بارسلونا ---> 3 شب رم
تور 4 شب پاریس و 3 شب بارسلونا و 3 شب رم
 • اقامت در هتل ستاره به همراه صبجانهاقامت در هتل ستاره به همراه صبجانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/5/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

247.340.000 تومان

تور 8 روزه اروپا(4 شب پاریس و 3 شب بارسلونا)

7 4 شب پاریس ---> 3 شب بارسلونا
تور 8 روزه اروپا(4 شب پاریس و 3 شب بارسلونا)
 • اقامت در هتل ستاره به همراه صبجانهاقامت در هتل ستاره به همراه صبجانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/5/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

273.840.000 تومان

تور 4 شب رم ، 4 شب پاریس

8 4 شب رم ---> 4 شب پاریس
تور 4 شب رم ، 4 شب پاریس
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/1/12
شروع قیمت برای هر نفر از :

199.000.000 تومان

تور 5 روزه فرانسه

5 5 شب پاریس
تور 5 روزه فرانسه
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/9/12
شروع قیمت برای هر نفر از :

123.000.000 تومان

تور 10 شب ایتالیا

10 3 شب میلان ---> 3 شب فلورانس ---> 4 شب رم
تور 10 شب ایتالیا
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/6/21
شروع قیمت برای هر نفر از :

191.750.000 تومان

تور 7 شب ایتالیا ، فرانسه

7 4 شب رم ---> 3 شب پاریس
تور 7 شب ایتالیا ، فرانسه
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/6/13
شروع قیمت برای هر نفر از :

146.250.000 تومان

تور 7 شب اسپانیا ، پرتقال

8 5 شب بارسلونا ---> 3 شب لیس بون
تور 7 شب اسپانیا ، پرتقال
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/5/8
شروع قیمت برای هر نفر از :

161.850.000 تومان

تور سوئیس 8 شب

8 3 شب زوریخ ---> 2 شب Berne ---> 3 شب ژنو
تور سوئیس 8 شب
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/4/20
شروع قیمت برای هر نفر از :

159.250.000 تومان

تور 10 شب سوئیس ، فرانسه ، هلند

10 4 شب زوریخ ---> 3 شب پاریس ---> 3 شب آمستردام
تور 10 شب سوئیس ، فرانسه ، هلند
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/4/14
شروع قیمت برای هر نفر از :

221.000.000 تومان

تور اسپانیا 7 شب

7 3 شب مادرید ---> 4 شب بارسلونا
تور اسپانیا 7 شب
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

143.000.000 تومان

تور 10 شب سوئیس ، آلمان ، اتریش

10 4 شب زوریخ ---> 3 شب مونیخ ---> 3 شب وین
تور 10 شب سوئیس ، آلمان ، اتریش
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/4/6
شروع قیمت برای هر نفر از :

175.500.000 تومان

تور 9 شب سوئیس ، فرانسه ، اسپانیا

9 3 شب زوریخ ---> 3 شب پاریس ---> 3 شب بارسلونا
تور 9 شب سوئیس ، فرانسه ، اسپانیا
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/4/6
شروع قیمت برای هر نفر از :

208.000.000 تومان

تور ایتالیا (4 شب رم)

4 4 شب رم
تور ایتالیا (4 شب رم)
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/2/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

114.500.000 تومان

تور 4 شب رم ، 4 شب بارسلون

8 4 شب رم ---> 4 شب بارسلونا
تور 4 شب رم ، 4 شب بارسلون
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/1/30
شروع قیمت برای هر نفر از :

199.000.000 تومان

تور 7 روزه اروپا ( فرانسه، اسپانیا ) ویژه نوروز 99

6 3 شب پاریس ---> 3 شب بارسلونا
تور 7 روزه اروپا ( فرانسه، اسپانیا ) ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/7
شروع قیمت برای هر نفر از :

96.850.000 تومان

تور 11 روزه اروپا ( فرانسه، ایتالیا، اسپانیا ) ویژه نوروز 99

10 4 شب پاریس ---> 3 شب میلان ---> 3 شب بارسلونا
تور 11 روزه اروپا ( فرانسه، ایتالیا، اسپانیا ) ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/7
شروع قیمت برای هر نفر از :

172.250.000 تومان

تور 12 روزه اروپا ( ایتالیا، کروز، فرانسه ) ویژه نوروز 99

11 2 شب رم ---> 6 شب کروز در دریای مدیترانه ---> 3 شب پاریس
تور 12 روزه اروپا ( ایتالیا، کروز، فرانسه ) ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • اقامت در کروزاقامت در کروز
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/1
شروع قیمت برای هر نفر از :

171.200.000 تومان

تور 15 روزه اروپا ( ایتالیا، کروز، فرانسه، هلند ) ویژه نوروز 99

14 2 شب رم ---> 6 شب کروز در دریای مدیترانه ---> 3 شب پاریس ---> 3 شب بروکسل
تور 15 روزه اروپا ( ایتالیا، کروز، فرانسه، هلند ) ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • اقامت در کروزاقامت در کروز
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/1
شروع قیمت برای هر نفر از :

204.700.000 تومان

تور 10 روزه اروپا (ایتالیا، سوئیس)ویژه نوروز 99

9 3 شب رم ---> 2 شب فلورانس ---> 1 شب ونیز ---> 3 شب زوریخ
تور 10 روزه اروپا (ایتالیا، سوئیس)ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/12/29
شروع قیمت برای هر نفر از :

164.950.000 تومان

تور 7 روزه اسپانیا الکلاسیکو چمپیونشیپ

6 6 شب مادرید
تور 7 روزه اسپانیا الکلاسیکو چمپیونشیپ
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/12/6
شروع قیمت برای هر نفر از :

91.200.000 تومان

تور 10 روزه ایتالیا، اسپانیا ویژه سال نو میلادی

9 3 شب رم ---> 2 شب فلورانس ---> 1 شب ونیز ---> 3 شب بارسلونا
تور 10 روزه ایتالیا، اسپانیا ویژه سال نو میلادی
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/10/1
شروع قیمت برای هر نفر از :

143.200.000 تومان

تور اروپا 7 روزه (سوئیس، ایتالیا)

6 3 شب Lugano ---> 2 شب میلان ---> 1 شب ونیز
تور اروپا 7 روزه (سوئیس، ایتالیا)
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

91.000.000 تومان

تور اروپا 7 روزه (سوئیس، آلمان)

6 3 شب زوریخ ---> 3 شب مونیخ
تور اروپا 7 روزه (سوئیس، آلمان)
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

84.500.000 تومان

تور اروپا 7 روزه (سوئیس، فرانسه)

6 3 شب LAUSANNE ---> 3 شب پاریس
تور اروپا 7 روزه (سوئیس، فرانسه)
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

84.500.000 تومان

تور ایتالیا 9 روزه ویژه تابستان 98

8 4 شب رم ---> 2 شب فلورانس ---> 2 شب ونیز
تور ایتالیا 9 روزه ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/24
شروع قیمت برای هر نفر از :

97.500.000 تومان

تور ایتالیا 5 روزه رم ویژه تابستان 98

4 4 شب رم
تور ایتالیا 5 روزه رم ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • گشت شهری با نهارگشت شهری با نهار
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/5/20
شروع قیمت برای هر نفر از :

42.250.000 تومان

تور اروپا 7 شب (اسپانیا، پرتغال)

7 4 شب بارسلونا ---> 3 شب لیس بون
تور اروپا 7 شب (اسپانیا، پرتغال)
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/6/11
شروع قیمت برای هر نفر از :

84.500.000 تومان

تور اروپا 4 شب بارسلون

4 4 شب بارسلونا
تور اروپا 4 شب بارسلون
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/6/11
شروع قیمت برای هر نفر از :

58.500.000 تومان

تور اروپا ویژه نوروز 97

7 4 شب بارسلونا ---> 3 شب آمستردام
تور اروپا ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/1/6
شروع قیمت برای هر نفر از :

159.900.000 تومان

تور اروپا 6 شب( ایتالیا،فرانسه)

6 3 شب رم ---> 3 شب پاریس
تور اروپا 6 شب( ایتالیا،فرانسه)
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • گشت شهرگشت شهر
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/2/13
شروع قیمت برای هر نفر از :

104.000.000 تومان


تورهای اروپا


«ترکیبی از فرهنگ ها، زبان ها، میراث، معماری و آداب و روسوم.»

 

«از هر کسی – از هر ملتی – سوال کنید که در کدوم کشور ترجیح می دهند که زندگی کنند؟ به نظر من، جایی که تمام دوستانم، روابط من و اولین و شیرین ترین احساسات و خاطرات زندگی ام هست. انتخاب دومت برای زندگی کجاست؟ فرانسه – توماس جفرسون »

«پاریس همیشه فکر خوبی هست – آدری هپبورن»

« برای گمراه بودن انسان باشید و برای پرسه زدن یک پاریسی باشید – ویکتور هوگو»

« پاریس شهری در دنیا هست که شما عاشق زندگی در آن هستید. بعضی وقتها فکر می کنم به این خاطر هست که پاریس تنها شهر در دنیا هست که کافیه شما از ایستگاه قطار Gare D’Orsay بیرون بیاید و همون زمان این منظره ها رو ببینید: رودخانه سن با پل ها و بساط کتابفروشی هایش، موزه لوور، نتردام، باغ های Tuileries، Place de la Concorde، خیابان شانزالیزه که همه این مکان هایی که گفتیم به این خیابان نزدیک است جز باغ های Luxembourg و Palais Royal. شما چه شهری پیشنهاد می دید که از قطار پیاده بشید و اینقدر مکان برای دیدن داشته باشه؟ - مارگارت آندرسون»

 

 


 

 

«من آرزو می کنم که یک خارجی تو اسپانیا باشم تا یک کشور دیگه. چقدر اینجوری دوست پیدا کردن تو اسپانیا راحته! جورج اورل»

« اسپانیا ترکیبی جذاب از مردم، زبان، فرهنگ و غذا است. اگر یک مورد باشه که همه اسپانیایی در اون مشترک هستند، عشق به غذا و نوشیدنی هست – جوز آندرس» «اجازه بدید که بگم چقدر بارسلونا رو دوست دارم، یک شهر قابل تحسین، پر از زندگی، عالی، درگاهی رو به آینده و گذشته. – له کوربوزیه»

 

برای مشاهده نقاط گردشگری دیگر از اروپا اینجا را کلیک نمائید
منو