تور 7 شب و 8 روز پوکت

7 7 شب پوکت
تور 7 شب و 8 روز پوکت
 • اقامت در هتل ستاره به همراه صبجانهاقامت در هتل ستاره به همراه صبجانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/5/30
شروع قیمت برای هر نفر از :

68.800.000 تومان

تور تایلند ، 6 شب پوکت 4 شب بانکوک

10 6 شب پوکت ---> 4 شب بانکوک
تور تایلند ، 6 شب پوکت 4 شب بانکوک
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/1/30
شروع قیمت برای هر نفر از :

100.200.000 تومان

تور 8 روزه تایلند سامویی

7 7 شب ساموئی
تور 8 روزه تایلند سامویی
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/6/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

76.800.000 تومان

7 شب پوکت و 4 شب کوالالامپور

11 7 شب پوکت ---> 4 شب کوالالامپور
7 شب پوکت و 4 شب کوالالامپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/3/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

103.000.000 تومان

تور تایلند

7 7 شب پوکت
تور تایلند
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/1/1
شروع قیمت برای هر نفر از :

56.800.000 تومان

تور 9 روزه تایلند، استانبول

8 5 شب پوکت ---> 3 شب استانبول
تور 9 روزه تایلند، استانبول
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/8/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

33.900.000 تومان

تور تایلند 7شب پوکت بانکوک ویژه نوروز 97

7 4 شب پوکت ---> 3 شب بانکوک
تور تایلند 7شب پوکت بانکوک ویژه نوروز 97
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ویزای توریستیویزای توریستی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/1/1
شروع قیمت برای هر نفر از :

96.000.000 تومان

تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 97

7 7 شب پوکت
تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 97
 • گشت شهرگشت شهر
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1396/12/24
شروع قیمت برای هر نفر از :

40.400.000 تومان

تور تایلند 7شب و 8 روز سامویی ویژه نوروز 97

7 7 شب ساموئی
تور تایلند 7شب و 8 روز سامویی ویژه نوروز 97
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ویزای توریستیویزای توریستی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1396/12/24
شروع قیمت برای هر نفر از :

61.400.000 تومان

تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت

7 7 شب پوکت
تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ویزای توریستیویزای توریستی
 • صبحانهصبحانه
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

35.300.000 تومان

تور 4 شب بانکوک 3 شب پوکت

7 4 شب بانکوک ---> 3 شب پوکت
تور 4 شب بانکوک 3 شب پوکت
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ویزای توریستیویزای توریستی
 • صبحانهصبحانه
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

34.700.000 تومان

تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت

7 7 شب پوکت
تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/10/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

34.600.000 تومان

تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 98

7 7 شب پوکت
تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

37.400.000 تومان

تور 8 روزه تایلند (پوکت،بانکوک)ویژه نوروز 98

7 4 شب پوکت ---> 3 شب بانکوک
تور 8 روزه تایلند (پوکت،بانکوک)ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

32.900.000 تومان

تور 8 روزه تایلند (سامویی) ویژه نوروز 98

7 7 شب ساموئی
تور 8 روزه تایلند (سامویی) ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

60.200.000 تومان

تور 4 شب بانکوک ،3 شب پوکت

7 4 شب بانکوک ---> 3 شب پوکت
تور 4 شب بانکوک ،3 شب پوکت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

33.000.000 تومان

تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت

7 7 شب پوکت
تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

32.400.000 تومان

تور 7 شب و 8 روز ساموئی

7 7 شب ساموئی
تور 7 شب و 8 روز ساموئی
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

43.500.000 تومان

تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه تابستان 98

7 7 شب پوکت
تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

20.700.000 تومان

تور 8 روزه تایلند (پوکت،بانکوک)ویژه نوروز 99

7 4 شب پوکت ---> 3 شب بانکوک
تور 8 روزه تایلند (پوکت،بانکوک)ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/17
شروع قیمت برای هر نفر از :

36.100.000 تومان

تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 99

7 7 شب پوکت
تور تایلند 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/17
شروع قیمت برای هر نفر از :

36.500.000 تومان

تور تایلند

7 7 شب پوکت
تور تایلند
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1400/7/24
شروع قیمت برای هر نفر از :

55.000.000 تومان

تور تایلند 7شب سامویی بانکوک ویژه نوروز 97

7 4 شب ساموئی ---> 3 شب بانکوک
تور تایلند 7شب سامویی بانکوک ویژه نوروز 97
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1396/12/24
شروع قیمت برای هر نفر از :

64.400.000 تومان

تور تایلند 7شب پوکت سامویی ویژه نوروز 97

7 4 شب پوکت ---> 3 شب ساموئی
تور تایلند 7شب پوکت سامویی ویژه نوروز 97
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • ویزای توریستیویزای توریستی
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1396/12/24
شروع قیمت برای هر نفر از :

55.400.000 تومان

تور 7 شب و 8 روز پوکت

7 7 شب پوکت
تور 7 شب و 8 روز پوکت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/6/5
شروع قیمت برای هر نفر از :

47.900.000 تومان

تور پاییزی 7 شب و 8 روز پوکت

7 7 شب پوکت
تور پاییزی 7 شب و 8 روز پوکت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/7/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

47.200.000 تومان

تور زمستانی 7شب و 8 روز پوكت

7 7 شب پوکت
تور زمستانی 7شب و 8 روز پوكت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/12/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

58.000.000 تومان


تور تایلند


«آرامش بخش، سرگرم کننده، تاریخی.»

 

از بین 200 کشور برای مسافرت، اگر تا به حال به تایلند نرفته اید، چرا باید سریعا به تایلند سفر کنید؟ اگر این سوال ذهنت رو مشغول کرده من دلیل هایی ساده ای براتون میارم که بعد از خودنش حتما باید یه سر تایلند برید:

 

 • غذا: چه یک روز چه یک ماه بخوای تایلند بمونی، شما هیچوقت غذای تکراری نمی خوری!

 

 • مردم تایلند: این مردم کلا با شما دوست و صمیمی می شوند یا حداقل تمام سعی خودشونو می کنن که دوستانه به نظر بیان!

 

 • تور تایلند ارزان است: بیشتر وقتا شما مجبور می شید برای ارزان تر کردن تور خودتون خیلی از شهرهای کشورها رو از تور خودتون حذف کنید، اما این داستان در مورد تور تایلند برعکس هستش، سفر کردن به تایلند ارزان هستش و وسایل حمل و نقل عمومی تقریبا همه جا در دسترسه! هواپیماهای داخلی مثل Nok Air و AirAsia که همیشه ارزون ترین بلیط های مستفیم به فرودگاه های اصلی و فرودگاه های داخلی را به تمام شهرهای کشور تایلند دارند، اتوبوس ها و قطارهای سراسر تایلند، ارزان و با ایستگاه هایی در مقصدهای گردشگری بزرگ و یا حتی روستاهای بین راه که ارزش دیدن دارند، وجود دارد. 

 

 • آب و هوا: تایلند سه فصل دارد و در هر سه فصل می تونید به این کشور سفر کنید و لذت ببرید...

 

 • Nightlife یا زندگی شبانه: این کشور مجهز به هر نوع تفریحات شبانه ای است که شما می تونید برای خودتون تصور کنید!!

 

 • غواصی و شنا: تایلند با بیشتر از 2400 کیلومتر خط ساحلی یکی از بهترین مکان های برای غواصی و شنا است.

 

 • معابد: بیشتر از 40،000 معبد در تایلند وجود دارد که حداقل یکی از آنها، چشم شما رو می گیرند. منحصر به فرد ترین و بیشترین معابد در بانکوک هست.

 

 • جنبه ماجراجویی: به دلیل خاص بودن این کشور شما می تونید گشت های تفریحی زیادی در طول اقامت خودتون برید؛ فیل سواری، Rafting یا قایق سواری در رودخانه، پیاده روی، موج سواری، زیپ لاین در جنگل و ...

 

 

برای مشاهده نقاط گردشگری دیگر از تایلند اینجا را کلیک نمائید
منو