آشنایی با آژانس ایمنی و هوانوردی اروپا
 

هوانوردی اروپا

 

 

آژانس هواپیمایی سام سیر

 

آشنایی با آژانس ایمنی و هوانوردی اروپا

 

این سازمان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین سازمان ها و آژانس هواپیمایی در این صنعت میباشد که در اروپا در حال فعالیت بوده است.  در ابتدا این سازمان و آژانس هواپیمایی برای تنظیم و برقراری قوانین و مقررات موجود در زمینه هوانوردی غیر نظامی در این منطقه شکل گرفت.

 

 امروزه این سازمان پرقدرتتر از گذشته در حال فعالیت در این زمینه میباشد. در ادامه به ارائه جزئیات بیشتری از این آژانس هواپیمایی و از این سازمان خواهیم پرداخت در صورتیکه تمایل ما را در تا پایان مقاله همراهی کنید.

 

از زمانیکه اولین هواپیما و طراحی شد و توانست در آسمان به پرواز درآید خواستههای بشریت در این زمینه به سرعت رشد کرد و  همین موضوع سبب شد تا امروزه شاهد وجود گونههای مختلفی از این وسیله نقلیه در جهان باشیم که در بسیاری از آزانس هواپیمایی در حال فعالیت هستند و افراد زیادی با بلیط هواپیما امکان استفاده از خدمات ارائه شده توسط آنها را خوهاند داشت.

 

در همان ابتدای آغاز فعالیت هواپیما سازمانها و آژانس هواپیمایی مختلفی در سرتاسر جهان بوجود آمدند تا بتوانند برای این غول فلزی مقرراتی سفت و سخت در نظر بگیرند.که این مقررات در جهت پیشرفت و ایمنی این نوع وسیله نقلیه بوده است تا مسافرانی که با استفاده از بلیط هواپیما از آن استفاده میکنند به سلامت به مقاصد مورد نظرشان برسند.

 

در همین راستا بهترین آژانس هواپیمایی یاتا، ایکائو و بسیاری دیگر از اسزمانها در رابطه با چگونگی فعالیت این وسیله نقلیه در سراسر جهان بوجود آمدند که با رد شدن از مرزهای جعرافیایی به سازمانهایی بینالمللی تبدیل شدهاند و همگی در تلاشند تا کیفیت هواپیماهای موجود ارتقا پیدا کند تا مسافرانی که بلیط هاپیما قصد جابجایی دارند با بیشترین ایمنی و راحتی به مقاصد خود برسند.

 

آژانس هواپیمایی اروپایی نیز یکی از این سازمانها میباشد که در همین زمینه در حال فعالیت بوده است. این سازمان در واقع تحت نظر اتحادیه اروپا برای پیادهسازی مقررات در زمینه ایمنی پرواز در حال فعالیت بوده است.

 

این سازمان و یا آژانس هواپیمایی در سال 2003 تشکیل شد و تا به امروز در حال فعالیت میباشد. در این سازمان از افرادی با تجربه و متخصص در زمینه صنعت هوایی استفاده شده است.

 

این سازمان در آلمان و شهر کلن قرار گرفته شده است. این آژانس هواپیمایی در سال 2008 و بع از گذشت 5 سال از تاسیسش با توجه به تغییرات و اصلاحاتی که بر مقررات ایمنی هوایی اعمال کرد توانست از سازمان هوایی اروپا که یکی از مهمترین سازمانهای فعال در این زمینه بود سبقت بگیرد و خود را به عنوان یک آژانس هواپیمایی مقتدر به جهانیان معرفی کند.

 

با توجه به اصلاحاتی که این سازمان در این خصوص انجام داد شرکتهای سازنده هواپیما مجبور به رعایت نکات بیشتری در ساخت هواپیما شدند و از این رو مسافرانی که با بلیط هواپیما قصد استفاده از این وسیله نقلیه را داشتند میتوانستند با خیالی آسوده از هواپیماها استفاده کنند و به مقاصد مورد نظرشان برسند.

 

نکته جالب توجه در مورد آژانس ایمنی هوانوردی این است که کشورهاای که در انجمن تجارت آزاد اروپا عضو هستند باید در این آژانس هواپیمایی مشارکت داشته باشند.

 

در صورتیکه شرکتی از این عمل سرباز بزند با برخوردی شدید روبرو میشود که تمامی عواقب آن نیز برعهده خود شرکت خواهد بود. تمامی این تدابیر صئرت گرفته تا بتوان در خطوط هوایی از بالاترین کیفیت استفاده شود تا مسافرانی که با بلیط هواپیما قصد سفر دارند بتوانند با خیالی آسوده به مقاصد مورد نظرشان برسند.

 

 این سازمان علاوهبر تجزیه و تحلیل و پژوهش در مباحث ایمنی ، صدور مجوزهای مورد نیاز برای اپراتورهای خارج از آژانس وظیفه پیاده سازی و نظارت بر قوانین ایمنی هوانوردی را نیز دارا میباشد.نظرتان را بنویسیدمنو