آشنایی با کاربردهای ماسک اکسیژن در هواپیماها (بخش دوم)
 

ماسک اکسیژن در هواپیما

 

بلیط هواپیما سام سیر

 

آشنایی با کاربردهای ماسک اکسیژن در هواپیماها (بخش دوم)

 

در هنگام طراحی و ساخت این نوع ماسکها چنین تصور شده که هواپیما در اولین زمان ممکن و همچنین در کمترین زمان به ارتفاع استاندارد و امن باز خواهد گشت از اینرو میزان اکسیژنی که برای این نوع ماسکها در نظر گرفته شده است بسیار ناچیز میباشد.

 

در صورتی که هواپیما بخواهد مسافت بیشتری را با بیشترین سرعت و صرف کمترین سوخت به همراه بیشترین مسافرانی که با خرید بلیط هواپیما قصد انجام پرواز خارجی و یا پرواز داخلی دارند باید تا میتواند از تمامی موانع سطح زمین فاصله بگیرد و در منطقهای قرار بگیرد که هوا غلظت کمتری دارد و بدنه هواپیما با هوا موجود در اطراف آن از اصطحکاک کمتری برخوردار میباشد. نکته قابل توجه در این مورد آن است که نمیتوان در هواپیماها برای تمامی مسافران کپسول اکسیژن در نظر گرفت.

 

وجود محدودیت در زمان استفاده از این ماسکها سبب شده تا بسیاری از مسافران در هنگام استفاده از آنها احساس خوبی نداشته باشند و همین موضوع سبب شده تا این مسافران دچار نارضایتی در هنگام پرواز شوند و در نتیجه از سفر خود با این نوع وسایل نقلیه لذت نبرند. امروزه در بسیاری از هواپیماها ار موتور جت استفاده میشود.

 

از مزیتهایی که در این نوع هواپیماها وجود دارد میتوان به مجزا بودن مسیر هوای مورد نیاز از یکی از کمپرسورهای موتور اشاره کرد. این موضوع سبب میشود تا فشار مورد نیاز و میزان اکسیژن در کابین افزایش پیدا کند و مسافرانی که با خرید بلیط هواپیما در این نوع وسایل نقلیه حضور پیدا کردهاند احساس آرامش بیشتری داشته باشند و از سفر خودشان در پرواز داخلی یا خارجی بیشترین لذت را ببرند.

 

برای این که هواپیماها بتوانند به شکلی موثر این فشار هوای مورد نیاز را ایجاد کنند و در طول پرواز آن را حذف کنند باید هیچ گونه ارتباط و درزی به بیرون نداشته باشند. در هواپیماها شیرهای مخصوصی وجود دارد که توسط آنها هوا وارد هواپیما خواهد شد و فشار مورد نیاز در طول پرواز را ایجاد خواهند کرد.

 

تمامی این اقدامات به شکلی خودکار و از پیش تعیین شده صورت میگیرد و نیازی نیست افرادی که با استفاده از پرواز داخلی ارزان و یا خارجی در هواپیماها حضور پیدا میکنند نگران آن باشند. در صورتی که این نوع وسایل نقلیه به ارتفاع 25 هزار پایی از سطح آبهای آزاد برسند این سیستم فعال شده و با تنظیم فشار داخل کابین هواپیما سبب تثبیت هواپیما در این ارتفاع خواهد شد.

 

نکته مورد توجه در این رابطه آن است که بدن انسان به شکلی طراحی شده است که قادر بوده تا در ارتفاع 10 هزار پایی از سطح دریاهای آزاد به شکلی عادی تنفس کند و اکسیژن مورد نیاز خود را از هوا به شکلی طبیعی دریافت نماید. البته در صورتی که در یک هواپیما در هر ارتفاعی مشکل افت فشار بوجود آید ماسکهای اکسیژن در اختیار مسافران قرار داده خواهد شد که از بروز مشکلات احتمالی در آنها جلوگیری بعمل آید.

 

در دستورالعملهایی که در این رابطه وجود دارد گفته شده است که در صورت بروز چنین مشکلاتی که سبب کاهش فشار میشود خلبانان مجبور به کاهش ارتفاع خواهند بود. علاوهبر این تا مدتی ماسک اکسیژن نیز در اختیار مسافران قرار داده خواهد شد تا زمانی که مشکل به شکلی کامل برطرف شود.

 

در صورتی که هواپیما به شکلی فزاینده اقدام به ارتفاع گرفتن کند به شکلی که ارتفاع آن به حدود 14 هزار پا افزایش پیدا کند ماسکهایی که در محفظه مخصوص خود قرار دارند از محفظه خود خارج شده و در اختیار مسافران قرار داده خواهد شد. همین که مسافران و خدمه استفاده از این ماسکها را آغاز کنند در کپسولهایی که در هواپیما برای در اختیار گذاشتن اکسیژن به مسافران قرار داده شده فرآیندی شیمیایی آغاز خواهد شد.

 

این فرآیند تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که دیگر اکسیژنی در این کپسولها باقی نمانده باشد. این فرآیند یکی از فرآیندهای شیمیایی میباشد که به شدت گرماده میباشد. در طول این فرآیند به مدت 15 دقیقه اکسیژن در اختیار مسافران و خدمه پرواز قرار داده خواهد شد. توجه داشته باشید که این فرآیندی غیرقابل توقف میباشد که در پایان آن میزان اکسیژن موجود در ماسکها نیز به پایان خواهد رسید.نظرتان را بنویسیدمنو