در حال دریافت اطلاعات ✈✈✈✈


مرتب سازی براساس :
نتایج یافت شده : {{filtered.length}}
چارتر
سیستمی

{{item.ReturningFlightGroup.AirlineName}} AirLine {{ item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}
چارتر
سیستمی
{{ item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Origin}}
{{ item.LeavingFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.LeavingFlightGroup.TimeStop}}
{{item.LeavingFlightGroup.PlaceStop}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Destination}}
{{ item.LeavingFlightGroup.ArrivalTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Origin}}
{{ item.LeavingFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.LeavingFlightGroup.TimeStop}}
{{item.LeavingFlightGroup.PlaceStop}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Destination}}
{{ item.LeavingFlightGroup.ArrivalTime}}


{{ item.ReturningFlightGroup.Origin}}
{{ item.ReturningFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.ReturningFlightGroup.Duration}}
{{ item.ReturningFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.ReturningFlightGroup.Duration}}
{{ item.ReturningFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.ReturningFlightGroup.TimeStop}}
{{item.ReturningFlightGroup.PlaceStop}}
{{ item.ReturningFlightGroup.Destination}}
{{ item.ReturningFlightGroup.ArrivalTime}}

قیمت پایه : {{item.TotalFare | number}} ریال


جمع کل : {{item.TotalText}} ریال

چارتر
سیستمی
{{item.LeavingFlightGroup.AirlineName}} AirLine
{{item.ReturningFlightGroup.AirlineName}} AirLine {{ item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}
سیستمی
{{item.LeavingFlightGroup.AirlineName}} AirLine {{ item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Origin}}
{{ item.LeavingFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Destination}}
{{ item.LeavingFlightGroup.ArrivalTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Origin}}
{{ item.LeavingFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Destination}}
{{ item.LeavingFlightGroup.ArrivalTime}}


{{ item.ReturningFlightGroup.Origin}}
{{ item.ReturningFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.ReturningFlightGroup.Duration}}
{{ item.ReturningFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.ReturningFlightGroup.Destination}}
{{ item.ReturningFlightGroup.ArrivalTime}}

قیمت پایه : {{item.TotalFare | number}} ریال


جمع کل : {{item.TotalText}} ریال


جزئیات پرواز

{{detail.DestinationCityName}} <---- {{detail.OriginCityName}}

{{detail.DepartureStandardDate}}

{{detail.FlightNumber}}
{{item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}/{{detail.Class}} /{{item.LeavingFlightGroup.UserAgent}}
نوع هواپیما : {{detail.Aircraft}}

{{detail.Origin}}
{{detail.DepartureTime}}
{{detail.DateD}}
{{detail.OriginCityName}}

{{detail.day}} {{detail.StopDuration}}

{{detail.Destination}}
{{detail.ArrivalTime}}
{{detail.DateA}}
{{detail.DestinationCityName}}

{{detailr.DestinationCityName}} <---- {{detailr.OriginCityName}}

{{detailr.DepartureStandardDate}}

{{detailr.FlightNumber}}
{{item.ReturningFlightGroup.ClassTypeName}}/{{detailr.Class}} /{{item.ReturningFlightGroup.UserAgent}}
نوع هواپیما : {{detailr.Aircraft}}

{{detailr.Origin}}
{{detailr.DepartureTime}}
{{detailr.DateD}}
{{detailr.OriginCityName}}

{{detailr.day}} {{detailr.StopDuration}}

{{detailr.Destination}}
{{detailr.ArrivalTime}}
{{detailr.DateA}}
{{detailr.DestinationCityName}}


جدول قیمت

مسافران
قیمت پایه
مالیات
هزینه ها
قیمت پایه
تعداد
قیمت کل
{{price.PaxTypetxt}}
{{price.Fare | number:0}}
{{price.Tax | number:0}}
{{price.Fee | number:0}}
{{price.Total | number:0}}
{{price.Count}}
{{(price.Count)*(price.Total) | number:0}} ریال
مبلغ قابل پرداخت
{{item.Total | number:0}} ریال

ورود به حساب کاربری

ورود به حساب کاربری

برای تکمیل فرآیند خرید خود وارد شوید

ایمیل رمزعبور تصویر امنیتی
حساب کاربری خود را در سام سیر ایجاد کنید

سفر کن و لذت ببر!

نام نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل رمزعبور تکرار رمزعبور

اطلاعات مسافران

لطفا نام مسافر در کاراکتر های لاتین را وارد کنید، مشخصات مسافران دقیقا باید با پاسپورت مطابقت داشته باشد.

صحت اطلاعات وارد شده مسافران به عهده خودتان است. لطفا در وارد نمودن اطلاعات نهایت دقت را مبذول فرمایید.

مسافران پیشین {{$index + 1}} - {{pax.Typetxt}}
اتباع خارجی

محاسبه قیمت
قیمت پرواز :
  • {{price.PaxTypetxt}} - {{price.Count}} نفر {{(price.Count)*(price.Total) | number:0}}
جمع کل :{{item.TotalText}} ریال {{item.TotalText}} ریال
{{www | number:0}} ریال
بازگشت به نتایح جستجو

بازبینی اطلاعات خرید

اطلاعات کاربری
  • {{flights.ContactInfo.FullName}}
  • {{flights.ContactInfo.Email}}
  • {{flights.ContactInfo.MobileNo}}

مدارک رزرو شامل قرارداد ، بلیط ، واچر هتل ، بیمه نامه مسافرتی و ... به آدرس ایمیل ثبت شده در حساب کاربری شما ارسال خواهد شد.

اطلاعات پرواز
چارتر
سیستمی
{{item.LeavingFlightGroup.AirlineName}} AirLine
{{item.ReturningFlightGroup.AirlineName}} AirLine {{ item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}
سیستمی
{{item.LeavingFlightGroup.AirlineName}} AirLine {{ item.LeavingFlightGroup.ClassTypeName}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Origin}}
{{ item.LeavingFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Destination}}
{{ item.LeavingFlightGroup.ArrivalTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Origin}}
{{ item.LeavingFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.LeavingFlightGroup.Duration}}
{{ item.LeavingFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.LeavingFlightGroup.Destination}}
{{ item.LeavingFlightGroup.ArrivalTime}}

{{ item.ReturningFlightGroup.Origin}}
{{ item.ReturningFlightGroup.DepartureTime}}

{{ item.ReturningFlightGroup.Duration}}
{{ item.ReturningFlightGroup.NumberOfStopsText}}
{{ item.ReturningFlightGroup.Destination}}
{{ item.ReturningFlightGroup.ArrivalTime}}

اطلاعات مسافران
  • {{$index + 1}} - MRS / {{pax.FirstName | uppercase}} {{pax.Surname | uppercase}} / {{pax.PassportNumber | uppercase}}
  • {{$index + 1}} - MR / {{pax.FirstName | uppercase}} {{pax.Surname | uppercase}} / {{pax.PassportNumber | uppercase}}
  • {{$index + 1}} - MRS / {{pax.FirstName | uppercase}} {{pax.Surname | uppercase}} / {{pax.NationalCode | uppercase}}
  • {{$index + 1}} - MR / {{pax.FirstName | uppercase}} {{pax.Surname | uppercase}} / {{pax.NationalCode | uppercase}}
محاسبه قیمت
قیمت پرواز :
  • {{price.PaxTypetxt}} - {{price.Count}} نفر {{(price.Count)*(price.Total) | number:0}}
جمع کل :{{item.TotalText}} ریال {{item.TotalText}} ریال
{{www | number:0}} ریال


منو