تور ترکیبی 4 شب کوالالامپور،3 شب سنگاپور

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور ترکیبی 4 شب کوالالامپور،3 شب سنگاپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

94.000.000 تومان

تور کوالالامپور 5 شب و 6 روز

5 5 شب کوالالامپور
تور کوالالامپور 5 شب و 6 روز
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

56.000.000 تومان

تور 8 روزه مالزی سنگاپور

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور 8 روزه مالزی سنگاپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/1/12
شروع قیمت برای هر نفر از :

117.000.000 تومان

4 شب کوالالامپور و 3 شب لنگکاوی

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
4 شب کوالالامپور و 3 شب لنگکاوی
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/1/12
شروع قیمت برای هر نفر از :

72.200.000 تومان

تور 4 شب کوالالامپور + 3 شب پنانگ

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Penang
تور 4 شب کوالالامپور + 3 شب پنانگ
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1403/1/12
شروع قیمت برای هر نفر از :

63.200.000 تومان

7 شب پوکت و 4 شب کوالالامپور

11 7 شب پوکت ---> 4 شب کوالالامپور
7 شب پوکت و 4 شب کوالالامپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1402/3/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

103.000.000 تومان

تور مالزی سنگاپور ویژه نوروز 97

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور مالزی سنگاپور ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/1/1
شروع قیمت برای هر نفر از :

108.000.000 تومان

تور مالزی ویژه نوروز 97

7 7 شب کوالالامپور
تور مالزی ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1396/12/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

81.000.000 تومان

تور مالزی 7 شب ویژه نوروز 97

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
تور مالزی 7 شب ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1396/12/28
شروع قیمت برای هر نفر از :

42.000.000 تومان

تور 8 روزه مالزی (کوالالامپور، لنگکاوی) ویژه نوروز 99

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
تور 8 روزه مالزی (کوالالامپور، لنگکاوی) ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/17
شروع قیمت برای هر نفر از :

35.500.000 تومان

تور 8 روزه مالزی، سنگاپور ویژه نوروز 99

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور 8 روزه مالزی، سنگاپور ویژه نوروز 99
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر رفت و برگشت به استادیومترانسفر رفت و برگشت به استادیوم
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1399/1/17
شروع قیمت برای هر نفر از :

31.600.000 تومان

7 شب و 8 روز کوالالامپور

7 7 شب کوالالامپور
7 شب و 8 روز کوالالامپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • تستتست
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/6/4
شروع قیمت برای هر نفر از :

45.800.000 تومان

تور 8 روزه مالزی

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور 8 روزه مالزی
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/6/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

68.000.000 تومان

تور پاییزی 8 روزه مالزی (4 شب کوالالامپور،3 شب سنگاپور)

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور پاییزی 8 روزه مالزی (4 شب کوالالامپور،3 شب سنگاپور)
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/7/8
شروع قیمت برای هر نفر از :

75.900.000 تومان

تور پاییزی 8 روزه مالزی (4 شب کوالالامپور،3 شب لنگکاوی)

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
تور پاییزی 8 روزه مالزی (4 شب کوالالامپور،3 شب لنگکاوی)
 • اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانهاقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • پرواز داخلیپرواز داخلی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

72.900.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • گشت نیم روزه شهریگشت نیم روزه شهری
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/2/16
شروع قیمت برای هر نفر از :

7.700.000 تومان

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/2/16
شروع قیمت برای هر نفر از :

28.700.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/2/16
شروع قیمت برای هر نفر از :

20.900.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور

7 7 شب کوالالامپور
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

9.550.000 تومان

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

29.350.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

24.550.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور

7 7 شب کوالالامپور
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/9/19
شروع قیمت برای هر نفر از :

13.450.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/9/19
شروع قیمت برای هر نفر از :

22.150.000 تومان

تور 8 روزه مالزی ویژه نوروز 98

7 7 شب کوالالامپور
تور 8 روزه مالزی ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

15.000.000 تومان

تور مالزی (4 شب کوالالامپور، 3 شب لنگکاوی) ویژه نوروز 98

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
تور مالزی (4 شب کوالالامپور، 3 شب لنگکاوی) ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

33.900.000 تومان

تور 8 روزه مالزی-سنگاپور ویژه نوروز 98

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور 8 روزه مالزی-سنگاپور ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

34.500.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور

7 7 شب کوالالامپور
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

12.050.000 تومان

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

24.350.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

25.850.000 تومان

تور مالزی 8 روزه کوالالامپور ویژه تابستان 98

7 7 شب کوالالامپور
تور مالزی 8 روزه کوالالامپور ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

8.100.000 تومان

تور مالزی 8 روزه کوالالامپور، سنگاپور ویژه تابستان 98

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور
تور مالزی 8 روزه کوالالامپور، سنگاپور ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

18.900.000 تومان

تور مالزی 8 روزه کوالالامپور، لنگکاوی ویژه تابستان 98

7 4 شب کوالالامپور ---> 3 شب Langkawi
تور مالزی 8 روزه کوالالامپور، لنگکاوی ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

18.000.000 تومان


تور مالزی


«مالزی، بهشتی گرمسیری در قلب آسیای جنوب شرقی.»

 

شهرهای شلوغ و رنگارنگ، هیجان آشپزی، ساحل های زیبا، جزیره های ایده آل، پارک های ملی با جنگل های بارانی و حیات وحش شگفت انگیز و ... همه ، همه اینها رو در مالزی پیدا می کنید.

 

این همه تنوع باعث می شه که برای سفر به این کشور چندین برنامه ریزی متفاوت داشته باشید. سفر به این کشور واقعا منحصر به فرد هستش و همین تنوع هستش که این کشور رو از همسایه هاش متفاوت کرده!

 

آنچه که مالزی رو زیبا و نادر کرده، جنگل های انبوه شهری در کوالالامپور تا سواحل بینظیرش در جزیرهای Perhentian هستش. روزهای سفر خودتون رو می تونید با یک قبیله سنتی بگذرونید یا به مزرعه چای در ارتفاعات کامرون برید یا به یک پیاده روی هیجان انگیز در پارک های ملی بزرگ Gunung Mulu و Taman Negara که بین راه به ببرها و اورانگوتان ها برخورد می کنید.

 

 

برای مشاهده نقاط گردشگری دیگر از مالزی اینجا را کلیک نمائید
منو