تور مالزی

تور مالزی ویژه نوروز 97

7 7 شب Kuala Lumpur
تور مالزی ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ حرکت 1396/12/2
شروع قیمت برای هر نفر از :

16.875.000 تومان

تور مالزی 7 شب ویژه نوروز 97

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور مالزی 7 شب ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ حرکت 1396/11/30
شروع قیمت برای هر نفر از :

8.750.000 تومان

تور مالزی سنگاپور ویژه نوروز 97

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور مالزی سنگاپور ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ حرکت 1397/1/1
شروع قیمت برای هر نفر از :

22.500.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • گشت نیم روزه شهریگشت نیم روزه شهری
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/2/16
شروع قیمت برای هر نفر از :

2.950.000 تومان

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/2/16
شروع قیمت برای هر نفر از :

7.325.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/2/16
شروع قیمت برای هر نفر از :

5.700.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور

7 7 شب Kuala Lumpur
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

3.375.000 تومان

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

7.500.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/4/10
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.500.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور

7 7 شب Kuala Lumpur
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/9/19
شروع قیمت برای هر نفر از :

5.137.500 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/9/19
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.950.000 تومان

تور 8 روزه مالزی ویژه نوروز 98

7 7 شب Kuala Lumpur
تور 8 روزه مالزی ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

8.587.500 تومان

تور مالزی (4 شب کوالالامپور، 3 شب لنگکاوی) ویژه نوروز 98

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور مالزی (4 شب کوالالامپور، 3 شب لنگکاوی) ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

12.525.000 تومان

تور 8 روزه مالزی-سنگاپور ویژه نوروز 98

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور 8 روزه مالزی-سنگاپور ویژه نوروز 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1397/12/25
شروع قیمت برای هر نفر از :

11.700.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور

7 7 شب Kuala Lumpur
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

5.637.500 تومان

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

8.200.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/3/31
شروع قیمت برای هر نفر از :

8.512.500 تومان

تور مالزی 8 روزه کوالالامپور ویژه تابستان 98

7 7 شب Kuala Lumpur
تور مالزی 8 روزه کوالالامپور ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

1.687.500 تومان

تور مالزی 8 روزه کوالالامپور، سنگاپور ویژه تابستان 98

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور مالزی 8 روزه کوالالامپور، سنگاپور ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

3.937.500 تومان

تور مالزی 8 روزه کوالالامپور، لنگکاوی ویژه تابستان 98

7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور مالزی 8 روزه کوالالامپور، لنگکاوی ویژه تابستان 98
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1398/7/9
شروع قیمت برای هر نفر از :

3.750.000 تومان


تور مالزی

«مالزی، بهشتی گرمسیری در قلب آسیای جنوب شرقی.»

 

شهرهای شلوغ و رنگارنگ، هیجان آشپزی، ساحل های زیبا، جزیره های ایده آل، پارک های ملی با جنگل های بارانی و حیات وحش شگفت انگیز و ... همه ، همه اینها رو در مالزی پیدا می کنید.

 

این همه تنوع باعث می شه که برای سفر به این کشور چندین برنامه ریزی متفاوت داشته باشید. سفر به این کشور واقعا منحصر به فرد هستش و همین تنوع هستش که این کشور رو از همسایه هاش متفاوت کرده!

 

آنچه که مالزی رو زیبا و نادر کرده، جنگل های انبوه شهری در کوالالامپور تا سواحل بینظیرش در جزیرهای Perhentian هستش. روزهای سفر خودتون رو می تونید با یک قبیله سنتی بگذرونید یا به مزرعه چای در ارتفاعات کامرون برید یا به یک پیاده روی هیجان انگیز در پارک های ملی بزرگ Gunung Mulu و Taman Negara که بین راه به ببرها و اورانگوتان ها برخورد می کنید.

 

 

برای مشاهده نقاط گردشگری دیگر از مالزی اینجا را کلیک نمائید
منو