جام جهانی 2022

تور 5 شب 6 روز قطر ویژه جام جهانی 2022 (2 بازی اول ایران )

5 5 شب دوحه
تور 5 شب 6 روز قطر ویژه جام جهانی 2022 (2 بازی اول ایران )
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط بازی ایرانبلیط بازی ایران
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/8/29
شروع قیمت برای هر نفر از :

261.500.000 تومان

تور 5 شب و 6 روز ویژه جام جهانی 2022 (2 بازی دوم ایران )

5 5 شب دوحه
تور 5 شب و 6 روز ویژه جام جهانی 2022 (2 بازی دوم ایران )
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط بازی ایرانبلیط بازی ایران
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/9/4
شروع قیمت برای هر نفر از :

261.500.000 تومان

تور 10 شب و 11 روز ویژه جام جهانی 2022 ( 3 بازی ایران )

10 10 شب دوحه
تور 10 شب و 11 روز ویژه جام جهانی 2022 ( 3 بازی ایران )
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط بازی ایرانبلیط بازی ایران
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی
 • موارد دیگر
تاریخ اعتبار 1401/8/29
شروع قیمت برای هر نفر از :

448.500.000 تومان


جام جهانی 2022


منو